Ćirilica / Latinica

Image

Školski odbor

Organ upravljanja u Školi je Školski odbor.

Školski odbor ima devet članova, uključujući u taj broj i predsednika.Članove Školskog odbora imenuje i razrešava Skupština opštine Lučani, a predsednika biraju članovi većinom glasova  od ukupnog broja članova Školskog odbora.

Školski odbor čine po tri (3) predstavnika zaposlenih u školi, roditelja učenika i lokalne samouprave.

Svetlana Vujinović
Svetlana VujinovićPred. nastavničkog veća
Jelena Carević
Jelena CarevićPredstavnik roditelja učenika
Miroslav Stevanović
Miroslav StevanovićPredstavnik lokalne samouprave
Zorica Novičić
Zorica NovičićPred.nastavničkog veća-Predsednik ŠO
Slavko Radosavčević
Slavko RadosavčevićPredstavnik roditelja učenika
Radoje Knežević
Radoje KneževićPredstavnik lokalne samouprave
Goran Janković
Goran JankovićPredstavnik nastavničkog veća
Jasmina Ječmenić
Jasmina JečmenićPredstavnik roditelja učenika
Zorica Kostić
Zorica KostićPredstavnik lokalne samouprave

Misija škole

Pogledajte  PDF fajl

Vizija škole

Pogledajte PDF fajl

Osnovna škola Goračići,32232 Goračići

  • Email: info@skolagoracici.edu.rs
  • Tel:  +381 32 5857 720
  • Tel:  +381 32 5857 326
© Copyright 2012-2019 . Sva prava zadržana Izrada web sajta Impuls Tech

Search