Ćirilica / Latinica

Škola danas

I posle 150 godina od postojanja trudimo se istim žarom i entuzijazmom da unapredimo našu školu, nesmanjenjim intezitetom.

Naša škola danas

Škole su veliki čudni dvorci koje osvoje hrabri osnovci, svakog septembra puščanom paljbom, olovkama- dugačkom sabljom

Dragan Lukić

Matična škola smeštena je u središtu sela Goračići u blizini Crkve i u blizini regionalnog puta Čačak – Guča. Udaljena je 10 km od Guče. U njenom sastavu nalaze se dva izdvojena odeljenja: IO „Dragačica” (kombinovana odeljenja) i IO „Guberevci” (četvororazredna škola).

Školsku 2018/2019. godinu završilo je 118 učenika, raspoređenih u 8 čistih odeljenja, jednim kombinovanim i jednim nepodeljenim odeljenjem. Uslovi za rad su u usponu. Trudimo se da u spoju tradicije i savremenih tokova, pružimo svakom detetu i zaposlenima prijatan kutak za kreativno stvaranje i obrazovanje. U našoj školi se svi razvijamo i stalno učimo stremeći ka višem i boljem. Svaki uspeh nam je samo podsticaj da znamo da možemo još bolje.

Nastava je stručno zastupljena. Od stručnih saradnika rade bibliotekar i psiholog. Naši učenici ostvaruju zapažene rezultate na takmičenjima iz nastavnih predmeta i šaha i uključuju se u vannastavne aktivnosti. Aktivno učestvuju u pripremanju materijala za Školski list „Goračanac”. Prvi broj ovog lista izašao je 2012. godine, a 2013. dobio je posebnu nagradu na Trećem sajmu školskog izdavaštva. Uspešni u izdavaštvu smo bili i 2018. godine, kada je naš Školski list osvojio drugo mesto u okrugu. U okviru Škole učenici su uključeni u literarno-recitatorsku, dramsku, geografsku, ekološku, šahovsku sekciju i hor.

Suštinski zadatak naše škole je da kroz obrazovno-vaspitni proces i vannastavne aktivnosti učenici usvajaju znanja iz različitih oblasti uz uvažavanje specifičnih potreba svakog deteta i njihovih idividualnih razlika.

 

Image
Image

Snaga naše škole

Snage naše škole 

 • Nastavnici koji ostvaruju dobre rezultate.
 • Entuzijazam pojedinih ljudi za promene.
 • Stručno zastupljena nastava.
 • Obogaćena ponuda vannastavnih aktivnosti. 
 • Omogućen rad u prijatnom okruženju.
 • Cela škola je pokrivena internetom.
 • U školi postoji interaktivna tabla.
 • Sve učionice imaju računar.
 • Otvorenost Škole prema okruženju.
 • Motivisanost zaposlenih za stručno usavršavanje.
 • Obezbeđen prostor za rad predškolskih grupa u Školi.
 • Opremljena fiskulturna sala i kabinet informatike.
 • Dobra saradnja sa instutucijama u širem okruženju (Centar za socijalni rad, Centar za kulturu i sport opštine Lučani, Biblioteka – Guča, Crveni krst, Dom zdravlja – Guča).
 • Dobri rezultati pojedinaca na takmičenjima. 

Misija škole

Pogledajte  PDF fajl

Vizija škole

Pogledajte PDF fajl

Osnovna škola Goračići,32232 Goračići

 • Email: info@skolagoracici.edu.rs
 • Tel:  +381 32 5857 720
 • Tel:  +381 32 5857 326
© Copyright 2012-2019 . Sva prava zadržana Izrada web sajta Impuls Tech

Search