Ćirilica / Latinica

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet. – Nelson Mandela

DOKUMENTA

Dokumenta o radu i upravljanju školom

 • GODIŠNjI PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE „GORAČIĆI” U GORAČIĆIMA
  – za školsku 2019/2020. godinu –   pdf fajl
 • PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME OSTVARIVANjA OBRAZOVNO VASPITNOG RADA I DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE ŠKOLA    pdf fajl
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH OSNOVNE ŠKOLE „GORAČIĆI”  pdf fajl
 • PRAVILNIK  O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE „GORAČIĆI ”  pdf fajl
 • PRAVILNIK O POHVALjIVANjU I NAGRAĐIVANjU UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI „GORAČIĆI” pdf fajl
 • PRAVILA PONAŠANjA U ŠKOLI  pdf fajl
 • POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELjA  pdf fajl
 • PRAVILNIK O POHVALjIVANjU I NAGRAĐIVANjU NASTAVNIKA I RADNIKA OSNOVNE ŠKOLE „GORAČIĆI” pdf fajl
 • POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG VEĆA OSNOVNE ŠKOLE „GORAČIĆI” U GORAČIĆIMA  pdf fajl
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U OSNOVNOJ ŠKOLI „GORAČIĆI“ u GORAČIĆIMA  pdf fajl
 • POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA  pdf fajl
 • PRAVILNIK O VREDNOVANjU SATI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI „GORAČIĆI”  pdf fajl

Letopis škole

Pregledajte letopis naše škole po godinama.

Publikacija škole

Pogledajte publikaciju naše škole za tekuću godinu

Časopis "Goračanac"

Prelistajte naš školski časopis "Goračanac" .

Osnovna škola Goračići,32232 Goračići

 • Email: info@skolagoracici.edu.rs
 • Tel:  +381 32 5857 720
 • Tel:  +381 32 5857 326
© Copyright 2012-2019 . Sva prava zadržana Izrada web sajta Impuls Tech

Search